Příjezd
Odjezd

zaměřené na mentální trénink, course management, zlepšení psychické odolnosti hráče v krizových situacích. Více viz. VÝUKA GOLFU