Příjezd
Odjezd

Podívejte se na krátké video, jak jsme stavěli naší novou golfovou klubovnu.

Odkaz na video:

http://www.youtube.com/watch?v=WYrGKus1ZKw